پانسیون حیوانات خانگی آلیس

وب‌سایت مجموعه آموزشی سگ و گربه و پانسیون حیوانات خانگی آلیس، در پاییز ۹۵ توسط کیکو طراحی و اجرا شد.